आपला विदर्भ

रेपनपल्ली,छेल्लेवाडा व ताटीगुडम येथील समस्या सोडवू..जि.प.उपाध्यक्ष कंकडालवार

विदर्भक्रांती न्यूज नेटवर्क अहेरी तालुक्यातील रेपनपल्ली व छेलेवाडा आणि ताटीगुडम येथील गावकऱ्यांची समस्या जाणून घेतांना जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अजयभाऊ कंकडालवार. रेपणपल्ली व छेलेवाद आणि ताटीगुडम येथील गावकऱ्यांनी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अजयभाऊ कंकडालवार यांच्या समोर मांडले अनेक समस्या. अहेरी … तालुक्यातील रेपणपल्ली व छेलेवाडा आणि ताटीगुडम येथील गावातील गावकऱ्यांच्या अडीअडचणी व गावातील विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी […]